“Khem Khenkhok’s watercolor Exhibition" ຂໍເຊິນຊົມງານວາງສະແດງພາບແຕ້ມສີນໍ້າຂອງ ທ່ານເຂມ ເຄນໂຄກ ອາຈານປະຈຳສາຂາວິຊາສິນລະປະສຶກສາ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ປະເທດໄທ ພ້ອມສີນລະປິນຮັບເຊີນ

ຕະຫຼອດເດືອນມັງກອນ 2021"ທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງສິລະປະຕະຫລາດຕົ້ນຕານ, ແຂວງຂອນແກ່ນ. ພາຍໃຕ້ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນ covid-19. ແລະຜູ້ທີ່ສົນໃຈບໍ່ສາມາດເຂົ້າລ່ວມງານໄດ້ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈັດເລື່ອງການເດີນທາງ ກໍສາມາດຕິດຕາມຜົນງານ ລ່ວມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼືແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານສິນລະປະໄດ້ທາງຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌
Facebook : Watercolour by Khem Khenkhok
Instagram : fc_khem

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

Khem Khenkhok s watercolor Exhibition001

powered by social2s

สาวสวยน่ารัก สปป.ลาว

มาสด้าปากเซ
เรียน autocad ที่ลาว
รับทำแฟนเพจลาว
ทัวร์ลาว นำเที่ยวลาว รถตู้ไปลาว

Go to top