เหล่าน้องนางสาวลาว ทั้ง 20 คน ร่วมทำบุญ ใส่บาตร ร่วมกับชาวบ้าน ในช่วงงานบุญออกพรรษา
เป็นอีกโอกาสของนางสาวลาวทั้ง 20 คนได้ทำบุญร่วมกัน ในช่วงเวลาของการเก็บตัวนางสาวลาว ก่อนประชันความงดงามแดนจำปา ในวันที 21/11/2015  ยังคงยึดจารีตประเพณีดีงามของชาวลาว ที่ต่างทำบุญและลอยกระทง ในค่ำคืน ของบุญออกพรรษา

โฉมหน้าผู้ประกวด 20 คนสุดท้ายจ้า

M1 ນາງ ສຸກສາຄອນ ປັນຍາບັນດິດ, ອາຍຸ 20 ປີ
ສູງ 165ຊມ, ນ້ຳໜັກ 50ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ້, ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ປີ2
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M2 ນາງ ສັນຍາລັກ ວິໄລຫົງ, ອາຍຸ 20 ປີ
ສູງ 165ຊມ, ນ້ຳໜັກ 48ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ປີ3
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M3 ນາງ ເພັດມະນີ ພິລາຄົງ, ອາຍຸ 19 ປີ
ສູງ 172ຊມ, ນ້ຳໜັກ 52 ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ວິທະຍາໄລການເງິນດົງຄຳຊ້າງ, ປີ2
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M4 ນາງ ສຸວິດາ ແສງອ່ອນແກ້ວ, ອາຍຸ 19ປີ
ສູງ 165ຊມ, ນ້ຳໜັກ 50ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ, ປີ2
ຈາກ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M5 ນາງ ທິດດາລັດ ບຸນຍະລິດ, ອາຍຸ 22 ປີ
ສູງ 170ຊມ, ນ້ຳໜັກ 52ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ວິທະຍາໄລການເງິນ ປີ 3
ຈາກ ແຂວງຈຳປາສັກ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M6 ນາງ ເບັນຈະມາດ ແກ້ວວິຫານ, ອາຍຸ 20ປີ
ສູງ 166ຊມ, ນ້ຳໜັກ 50ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ວິທະຍາໄລລັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສາຂາພາສາອັງກິດ, ປີ1
ຈາກ ແຂວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M7 ນາງ ວຽງສະຫວັນ ສຸພັນທະວົງ, ອາຍຸ 19ປີ
ສູງ 170ຊມ, ນ້ຳໜັກ 54ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ, ສາຂາການບັນຊີ ປີ1 ຈາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M8 ນາງ ພູມາລີ ຈັນໂທທະວົງ, ອາຍຸ 23 ປີ
ສູງ 166ຊມ, ນ້ຳໜັກ 54ກລ
ຈາກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M9 ນາງ ມາລີນີ ອິນທະວົງ, ອາຍຸ 23 ປີ
ສູງ 167ຊມ, ນ້ຳໜັກ 50ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ຊາດ, ສາຂາ ເສດຖະສາດແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M10 ນາງ ວິສາຂາ ສິງສະຫວັນ, ອາຍຸ 22 ປີ
ສູງ 167ຊມ,ນ້ຳໜັກ 49ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ, ຄະນະເສດຖະສາດ
ຈາກ ແຂວງສາລະວັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M11 ນາງ ອານິດາ ມິ່ງບຸບຜາ, ອາຍຸ 18ປີ
ສູງ 165ຊມ, ນ້ຳໜັກ 50ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ວິທະຍາໄລລາວ ນາໆຊາດ ປີ2, ແລະ ໂຮງຮຽນຕຳຫຼວດຫຼັກ6
ຈາກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M12 ນາງ ກີຕ້າ ລັດຕະນະວົງ, ອາຍຸ 19ປີ
ສູງ 167ຊມ, ນ້ຳໜັກ 49ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ວິທະຍາໄລລາວ ນາໆຊາດ ປີ2, ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ
ຈາກ ແຂວງວຽງຈັ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M13 ນາງ ກັນລະຍາ ທຸມມະເກສອນ, ອາຍຸ 19ປີ
ສູງ 168ຊມ, ນ້ຳໜັກ 50ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ປີ1
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M14 ນາງ ພອນສຸກ ວົງສົມຈິດ, ອາຍຸ 23ປີ
ສູງ 165ຊມ, ນ້ຳໜັກ 47ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄະນະເສດຖະສາດ ປີ4
ຈາກ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M15 ນາງ ນິດສະພອນ ຫຼວງໄຊ, ອາຍຸ 20ປີ
ສູງ 165ຊມ,ນ້ຳໜັກ 49ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ, ປີ2
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M16 ນາງ ປາລິນາ ຜາສຸກ, ອາຍຸ 19ປີ
ສູງ 165ຊມ, ນ້ຳໜັກ 49ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ວິທະຍາໄລການເງິນພາກໃຕ້, ປີ1
ຈາກ ແຂວງຈຳປາສັກ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M17 ນາງ ຈັນເທພາ ວົງພູທອນ, ອາຍຸ 23ປີ
ສູງ 165ຊມ, ນ້ຳໜັກ 49ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ຄະນະ ອັກສອນສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດ
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M18 ນາງ ປຸລັດດາ ສາຍດອນໂຂງ, ອາຍຸ 18ປີ
ສູງ 168ຊມ, ນ້ຳໜັກ 49ກລ
ຈາກ ແຂວງອັດຕະປື

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M19 ນາງ ແສງມະນີ ແກ້ວມວນວົງ, ອາຍຸ 22ປີ
ສູງ 168ຊມ, ນ້ຳໜັກ 48ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ປີ4
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

M20 ນາງ ສຸຕິລັກ ອິນທະວົງ, ອາຍຸ 21 ປີ
ສູງ 165ຊມ, ນ້ຳໜັກ 50ກລ
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ວິທະຍາໄລລັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສາຂາການເງິນ ປີ4
ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ผู้ประกวด นางสาวนาว 2015 รอบ 20 คน

รวมภาพผู้ประกวด นางสาวลาว 2015

powered by social2s

สาวสวยน่ารัก สปป.ลาว

มาสด้าปากเซ
เรียน autocad ที่ลาว
รับทำแฟนเพจลาว
ทัวร์ลาว นำเที่ยวลาว รถตู้ไปลาว

Go to top